down1

Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną Fundacji określa jej statut

Prezes Zarządu

Rada Fundacji

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna