Fundacja
edukacja zdrowie

bezpieczeństwo

Edukacja – to kluczowe słowo naszej działalności, a szczególnymi obszarami tematycznymi są: przygotowanie do udzielania pierwszej pomocy i poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Praktycznie są one nierozłączne.
17 listopada 2023
XVIII Międzynarodowa Konferencja “Współczesne Oblicza Bezpieczeństwa” BRD – Ratownictwo – Pierwsza pomoc – już za 20 dni
Za niespełna 3 tygodnie odbędzie się kolejna – osiemnasta edycja Konferencji. Z dużą przyjemnością po raz kolejny będziemy gościć w Gdańsku w Muzeum II Wojny Światowej. Ilość pytań związanych z możliwością uczestniczenia przerosła […]
23 grudnia 2022
Świątecznie – bądźmy zdrowi i bezpieczni
Na te nadchodzące Święta Bożego Narodzenia przesyłamy najlepsze życzenia od wszystkich pracowników i wolontariuszy Fundacji. Do zobaczenia w Nowym 2023 Roku.
14 grudnia 2022
Wstępna rekrutacja wspólnot na rok 2023 – zapraszamy
Abyście mogli poczuć się bezpieczniej zachęcamy do skorzystania z programu „Bezpieczna wspólnota mieszkaniowa – pierwsza pomoc przed przyjazdem pomocy medycznej”. Zapisy do udziału w projekcie na […]

Projekt: 

Bezpieczna Wspólnota Mieszkaniowa – pierwsza pomoc przed przyjazdem pomocy medycznej

Z dużą przyjemnością pragniemy poinformować, że wniosek złożony przez naszą Fundację w ramach Programu NOWEFIO 2022 uzyskał dofinansowanie w wysokości 240.000 PLN. Ostatecznie w ramach projektu w roku 2022 i 2023 zorganizujemy eventy szkoleniowe uczące mieszkańców zasad udzielania pierwszej pomocy przed przyjazdem wykwalifikowanej pomocy medycznej dla 10 wspólnot mieszkaniowych w trzech województwach: łódzkim, pomorskim i dolnośląskim. Udział wspólnot jest całkowicie bezpłatny.

Rekrutacja wspólnot mieszkaniowych do projektu.

Wszystkie wspólnoty mieszkaniowe w terenu trzech województw łódzkiego, pomorskiego i dolnośląskiego zainteresowane realizacją takiego eventu na ich terenie zapraszamy do kontaktu z nami pod adresem mailowym nowefio@fundacjaezb.org

 

Poniżej zapraszamy do zapoznania się z naszymi założeniami projektowymi

Celem projektu „Bezpieczna Wspólnota Mieszkaniowa – pierwsza pomoc przed przyjazdem pomocy medycznej” jest potrzeba zaangażowania społeczności lokalnych oraz przygotowanie możliwie najszerszej grupy mieszkańców przebywających na co dzień „w pobliżu siebie” – na jednym osiedlu, w bloku mieszkalnym, domu – do reagowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia innych. Edukacja w zakresie pierwszej pomocy jest tematem niezmiernie ważnym, aczkolwiek bardzo zaniedbywanym i postrzeganym przez wiele osób, jako drugoplanowy, a przecież udzielanie pierwszej pomocy jest naszym ustawowym obowiązkiem.

W ramach projektu organizowane będą eventy - szkolenia z zakresu pierwszej pomocy dedykowane dla mieszkańców wspólnot mieszkaniowych – najmniejszych struktur społeczeństwa obywatelskiego. Podczas zajęć mających charakter warsztatowy (pokazy, ćwiczenia, symulacje zdarzeń) uczestnicy dowiedzą się jak prawidłowo udzielać pierwszej pomocy, jak wezwać pomoc, jak postępować z osobą nieprzytomną w domu, na ulicy. Projekt skierowany jest do mieszkańców trzech województw: łódzkiego, pomorskiego i dolnośląskiego. W ramach projektu zrealizowanych zostanie 10 eventów, przeprowadzonych w formie „edukacja przez zabawę”, pozwalających na maksymalne przyswojenie wiedzy, dostosowanej do każdej grupy wiekowej, Wezmą w nich udział zarówno dzieci jak ich rodzice czy dziadkowie.

Naszą intencją jest zastosowane działania tzw. „łańcucha edukacyjnego”, a więc dotarcie do każdej grupy wiekowej. Uczestnicy eventów zdobędą wiedzę pozwalająca na ocenę stanu osoby nieprzytomnej, prawidłowe przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej, użycie automatycznego defibrylatora zewnętrznego, czy także ułożenie poszkodowanego w pozycji bezpiecznej.

Drugim równorzędnym celem projektu jest aktywizacja wspólnot jako mini społeczności, które najczęściej nie wykorzystują swojego potencjału w tym zakresie. Naszą ideą poza najważniejszym, czyli nauczeniem udzielania pierwszej pomocy jest rozbudzenie chęci wspólnych działań poszczególnych wspólnot. Wspólne działania pozwolą wyzwolić potencjał kapitału społecznego i tworzenie trwałych więzi społecznych.

Trzecim i ostatnim celem projektu spinającym powyższe dwa, jest zainspirowanie uczestników projektu do bycia ambasadorami nauki pierwszej pomocy wśród członków własnych wspólnot nieuczestniczących w projekcie, a także w innych swoich środowiskach (w rodzinach, w pracy, w innych organizacjach). Podczas eventów będziemy promować wśród uczestników dalsze propagowanie przez nich konieczności znajomości podstaw udzielania pierwszej pomocy wśród szerokiej populacji. Chcielibyśmy, aby dzięki właśnie takim ambasadorom zmieniać postawy społeczne w opisywanym aspekcie, z pasywnej na aktywną.

Zakładamy, iż podczas naszych spotkań ze wspólnotami weźmie aktywny udział ok 700 osób, co przekazując dalej samą idee konieczności udzielania pierwszej pomocy średnio 10-15 osobom pozwoli dotrzeć do ponad 10.000 osób. Materiałem wspomagającym edukację, zarówno dla uczestników eventów jak i dla osób przez nich „zarażonych” ideą konieczności udzielania pomocy, będzie dostęp do bezpłatnego e-szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. E-szkolenie będzie także nieodpłatnie dostępne poprzez media społecznościowe podczas promocji projektu. Zakładane jest w ramach projektu przekazanie E-szkolenia dla 1000 osób, ale w przypadku konieczności zwiększenia tej ilości Fundacja pokryje z środków własnych koszt tego udostepnienia dla kolejnego tysiąca osób. Dodatkowo podczas eventów zostanie wyprodukowany film ukazujący potrzebę współpracy w lokalnych społecznościach i potrzebę posiadania umiejętności udzielania pierwszej pomocy jak i aktywną pomoc w sytuacji takiej potrzeby – nawet obcej osobie w naszym otoczeniu. Film ten będzie propagowany w II roku kampanii poprzez media społecznościowe.

Twoja opinia jest dla nas bardzo ważna