Menu Zamknij

Przykłady działań

Fundacja powołana została w  tym roku, jednak korzystając z własnych możliwości realizując założenia programowe podjęliśmy już szereg działań i podjęliśmy współpracę z instytucjami i organizacjami mającymi zbieżne z naszymi kierunki działania.

To miejsca, w których możemy przygotować dorosłych i dzieci do udzielania pierwszej pomocy. Ma tu zastosowanie w pełnym wymiarze nasze motto działania „Łańcuch edukacyjny”.  Szczególnie godnym podkreślenia jest fakt, że nie organizujemy tego oddzielnie dla każdej grupy wiekowej, ale uczestniczą w nich całe, wielopokoleniowe rodziny: dzieci, rodzice i dziadkowie. Właśnie w tym gronie osób najbliższych łatwiej jest zapanować nad sobą, nad lękiem, czy nawet strachem przed udzieleniem pierwszej pomocy. Podczas wakacji nasi wolontariusze przeprowadzili pokazy i warsztaty udzielania pierwszej pomocy.

.

Szczególnie ważną  dla nas grupą uczestników tego typu imprez plenerowych są osoby niepełnosprawne. Udostępniamy tym osobom nie tylko dostęp do wiedzy oraz informacji pozwalających na podejmowanie czynności ratujących życie zarówno w rodzinie jak i poza domem w życiu codziennym, ale przede wszystkim mają one możliwość uczestniczenia w zajęciach praktycznych (ćwiczeniach).

.

Naszą działalność szkoleniową rozszerzyliśmy o szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla funkcjonariuszy policji. Szkolenia mają charakter elearningowy.

.

Okres pandemii wymusił potrzebę zmiany form prowadzonych dotychczas kursów i zajęć. Dlatego wspólnie z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opracowany został program webinarium, podczas którego przygotowujemy odbiorców do udzielania pierwszej pomocy w różnych sytuacjach zagrożenia życia w sposób szczególny zwracając uwagę na „udzielanie pierwszej pomocy podczas pandemii”.

.

Zaś z myślą o osobach  osób z niepełnosprawnością narządu słuchu wspólnie z Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opracowane zostało pilotażowe, elearningowe szkolenie pierwszej pomocy.  Zostało ono przygotowane dla Parafii Rzymsko-Katolickiej pod wezwaniem Świętej Anny w Łodzi. Zasadniczym celem  przygotowanego kursu było zapewnienie odpowiedniego poziomu wsparcia osób z dysfunkcją słuchu oraz umożliwienie im pokonania barier związanych z ich niepełnosprawnością. Miało ono charakter lokalny.