Menu Zamknij

Główne kierunki działań:

  • edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy, ratownictwa i promocji zdrowia dorosłych i dzieci,
  • działalność prewencyjna i edukacyjna wśród dzieci i dorosłych, związana z porządkiem i bezpieczeństwem publicznym ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa w ruchu drogowym,
  • przeciwdziałanie uzależnieniom od narkotyków i innych środków psychoaktywnych poprzez realizację projektów i zadań w ramach Unii Europejskiej,
  • działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym,
  • wykorzystywanie w edukacji technik multimedialnych i cyfrowych w obszarze pierwszej pomocy i ratownictwa oraz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym ze szczególnym uwzględnieniem dostępności dla osób z różnego rodzaju niepełnosprawnością,
  • współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami administracji rządowej i służbami mundurowymi,
  • realizacja projektów  na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami.