Menu Zamknij

Formy działania:

Słowa zawarte w nazwie Fundacji (edukacja, zdrowie, bezpieczeństwo) są ze sobą kompatybilne, dlatego wiele z prowadzonych projektów i zadań realizowanych przez Fundację często przenikają się.

Staramy się aby każdy z obszarów naszego działania realizowany był w postaci długofalowych projektów organizowanych w postaci:

  • szkoleń, 
  • konferencji i seminariów,
  • eventów,
  • imprez edukacyjnych, konkursów i turniejów,
  • uczestnictwa w zespołach doradczych i eksperckich,
  • opracowywania i wydawania materiałów edukacyjnych,
  • poszukiwań nowoczesnych rozwiązań edukacyjnych.