Menu Zamknij

XVII Międzynarodowa Konferencja pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – pierwsza pomoc”

7 marca 2022 r.

W dniu 21 września 2022 roku na terenie Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku odbędzie się XVII Międzynarodowa Konferencja pt. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym – pierwsza pomoc”. Organizatorami wydarzenia są: Fundacja Edukacja, Zdrowie, Bezpieczeństwo, Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku oraz Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego w Łodzi.

Tematyka konferencji ma na celu zwrócenie uwagi na edukację społeczną w zakresie zmieniających się przepisów Kodeksu Drogowego ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych uczestników ruchu drogowego i osób z dysfunkcjami. Przedyskutowane zostaną działania systemowe dotyczące bezpieczeństwa osób poruszających się nowymi środkami transportu osobistego (hulajnogi elektryczne) oraz uczestników ruchu drogowego będących pod wpływem narkotyków, alkoholu i nowych substancji psychoaktywnych. Ważnym elementem łączącym poruszane tematy będzie pierwsza pomoc jako stały element bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz edukacja i umiejętność zastosowania procedur ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.

Główne obszary tematyczne:

  • Pierwsza pomoc stałym elementem bezpieczeństwa ruchu drogowego
  • Analiza i propozycje działań systemowych dotyczących uczestników ruchu drogowego będących pod wpływem NSP, narkotyków, alkoholu i nowych substancji psychoaktywnych.
  • Edukacja społeczna w zakresie zmieniających się przepisów Kodeksu Drogowego
  • Osoby z dysfunkcjami – pełnoprawnymi uczestnikami ruchu drogowego
  • Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego
  • Nowe urządzenia w ruchu drogowym (hulajnogi elektryczne)
  • Powszechna edukacja i umiejętność zastosowania procedur ratowniczych w sytuacjach kryzysowych.
  • Kampanie, akcje, działania na rzecz ratowania życia i poprawy BRD


Szkolenie dla funkcjonariuszy policji województwa pomorskiego

8 lutego 2022 r.

W ramach porozumienia zawartego 6 grudnia 2021 r. roku z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzejem Łapińskim ponad miesiąc temu rozpoczęliśmy szkolenie funkcjonariuszy policji województwa pomorskiego. Szkolenie ma charakter elearningowy. Dostęp do niego mają wszyscy funkcjonariusze policji w województwie.

Szczegóły w najbliższych dniach.


„Bezpieczne Święta Bez Barier”

9 grudnia 2021 r.

Plakat-Bezpieczne-Swieta-bez-barier

W dniu 16 grudnia 2021 roku w godzinach 10:00 – 12:00 na terenie Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 128 w Łodzi, przy ul. Nowogrodzkiej 6/14 odbędzie się wydarzenie pod nazwą ,,Bezpieczne Święta Bez Barier”.

Będzie to integracyjne przedsięwzięcie profilaktyczne organizowane przez Szkołę Podstawową Specjalną nr 128 im. Jana Brzechwy w Łodzi, Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, Komendę Wojewódzką Policji w Łodzi, Fundację Autism Team, Fundację Edukacja Zdrowie i Bezpieczeństwo, Fundację EZB w partnerstwie z XV L.O. im. Jana Kasprowicza w Łodzi oraz Mundurowym Liceum Ogólnokształcącym w Łodzi.


Porozumienie zawarte pomiędzy Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku, Centrum BRD i Fundacją „Edukacja, Zdrowie, Bezpieczeństwo”

6 grudnia 2021 r.

Porozumienie

Miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński zawarł porozumienie z Fundacją „Edukacja, Zdrowie, Bezpieczeństwo” z siedzibą w Łodzi.

Pod porozumieniem podpisy złożyli Komendant Wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński, Prezes Zarządu Fundacji p. Tadeusz Zagajewski oraz Dyrektor Generalny Centrum BRD p. Tomasz Zagajewski.

Przedmiotem współpracy jest przede wszystkim współdziałanie w realizowaniu zadań mających na celu kooperację w organizacji projektów profilaktyczno-edukacyjnych a przede wszystkim podnoszenie świadomości społecznej w zakresie bezpieczeństwa na terenie województwa pomorskiego.


Debata „Efektywne narzędzia poprawy bezpieczeństwa na drogach” – Polski Instytut Transportu Drogowego

30 listopada 2021 r.

W dniu 30 listopada 2021 r. w ramach cyklu debat Polska Logistycznym Hubem Europy odbyło się drugie spotkanie ekspertów. Dyskusja pod nazwą „Efektywne narzędzia poprawy bezpieczeństwa na drogach” została przeprowadzona w formie webinaru.

W debacie uczestniczyli:

Vasyl Rakivnenko – Alko Prevent
Dorota Olszewska – Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego
Tadeusz Zagajewski – Prezes Zarządu Fundacji „Edukacja, Zdrowie, Bezpieczeństwo”
Dagmara Trusewicz – Truckers Life Foundation

moderatorem była Pani Anna Majowicz- Polski Instytut Transportu Drogowego

Pełną relację ze spotkania mogą Państwo obejrzeć tutaj.